Wonen, werken en studeren in het Noorden

January 6th, 2013

De provincie Groningen wordt ook wel Stad en Ommelanden genoemd. Historisch gezien nam de stad en het omringende platteland een gelijkwaardige positie in het gewest innamen. Na Drenthe, Friesland en Zeeland is Groningen de dunst bevolkte provincie van Nederland. Het bedraagt namelijk 249 inwoners per km2. In het noorden grenst Groningen aan de Waddenzee en in het zuiden aan de provincie Drenthe. Gebaseerd op oppervlakte is Groningen een van de kleinere provincies van Nederland. Voor een groot gedeelte bestaat de geschiedenis van de provincie Groningen uit het proces waarbij de stad in de loop der jaren steeds meer macht kreeg over de ommelanden. Verder wijst de aanwezigheid van een hunebed bij Noordlaren overigens op de bewoningsgeschiedenis die teruggaat tot aan de steentijd. Sommigen zijn van mening dat de aanwezigheid van dat hunebed een bewijs is. Dit zou een bewijs zijn voor de theorie dat hunebedbouwers vanaf de zee het land in trokken. Oorspronkelijk werd de Friese taal gesproken in het grootste deel van de huidige provincie Groningen. Het Fries schijnt ingeruild te zijn voor het Gronings door de groeiende invloed van de stad op de Ommelanden. Tegenwoordig heeft het Gronings binnen de dialecten een eigen duidelijke plaats gekregen.

Studenten in Groningen

January 4th, 2013

De Groninger Studentenbond is een vooruitstrevende studentenvakbond van studenten aan de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. De studentenbond houdt zich bezig met leefomstandigheden, huisvesting en de onderwijskwaliteit van en voor de studenten. Daarnaast is de studentenbond onderdeel van de Landelijke Studenten Vakbond. Een studentenbond is vergelijkbaar met een studentenvereniging, een vereniging door en voor studenten. Leden zijn student en hebben een activiteit tot doel; het bevorderen van de contacten tussen studenten, tussen studenten en oud-studenten en het creëren van een saamhorigheidsgevoel. Daarnaast zijn er ook verenigingen die rond een thema of principe werken, sportverenigingen, verenigingen die zich op een bepaalde studie fixeren en de zogenaamde ‘gezelligheidsverenigingen’. Naast het sociale aspect biedt een studentenbond meer; stages, studiereizen en lezingen kunnen exclusief tot een bond toebehoren. Daarnaast is een studentenclub niet hetzelfde als een vereniging of bond. Een studentenclub is exclusiever en moet men gevraagd worden, bij de meeste studieverenigingen is dit niet het geval. Zoals in Nederland een studentenvereniging bekend staat, is niet uniek. In bijvoorbeeld Duitsland bestaat een groot uitgebouwde structuur van studentenverenigingen in de vorm van disputen. Deze kunnen over een ontgroeningsperiode beschikken, toch is dit lang niet altijd het geval.

De beste payroller van Den Haag

June 4th, 2012

Als u de beslissing heeft genomen om uw huidige personeel of uw toekomstige personeel in dienst te nemen via een payroll bedrijf dan is het vaak de vraag welk payroll bedrijf in Den Haag hiervoor het meest geschikt is.
Hoe komt u hier nu het snelste achter? Ten eerste zult u een overzicht moeten maken van de verschillende payroll bedrijven die er in Den Haag gevestigd zijn en ook hoe zij aansluiten op uw bedrijf. Hoe kunt u dit doen? U kunt natuurlijk starten in de gouden gids en op het internet uw speurtocht beginnen. Als u een maal een overzicht heeft gemaakt van alle verschillende payroll bedrijven in Den haag wordt het belangrijk om een eerste schifting en selectie te gaan maken. U kunt gaan selecteren op specifieke eisen. Een hiervan is of men wel of niet bekend is met uw branche, wat hun voor een tarief rekenen, of ze lid zijn van een branchevereniging en of ze veel goede referenties hebben.  Vooral die laatste kan een bron van vertrouwen scheppen. U kunt een keuze maken voor een speciaal payroll Den Haag bedrijf dat vele goede referenties heeft. En het beste is dan natuurlijk ook om enkele van die referenties na te bellen en te controleren. U kunt checken of ze nog steeds tevreden zijn over het Haagse payroll bedrijf en of ze nog niet terug zijn gekomen op hun beslissing en misschien al wel met een ander payroll bedrijf samenwerken uit Den Haag.

Een payroll bedrijf in Tilburg

May 28th, 2012

Een payroll bedrijf in Tilburg kan een specialist zijn op het gebied van payrollen. Vaak ziet u ook dat een payroll bedrijf in Tilburg en de rest van Nederland een onderdeel uitmaakt van een uitzendbureau of een detacheringsbureau. Bedrijven die al dicht op de arbeidsmarkt zitten en veel klanten hebben die gebruik maken van tijdelijke krachten of van uitzendkrachten. Bedrijven in Tilburg met veel tijdelijke krachten kunnen een beroep doen op een uitzendbureau om hun medewerkers te vinden en te selecteren. Echter een bedrijf in Payroll Tilburg kan ook het selectieproces zelf doen en daardoor kosten uitsparen. Het hoeft dan alleen nog maar de medewerkers (die tijdelijk werken) te verlonen. Het aanmelden en afmelden bij alle officiële instanties is vaak veel werk. En het kost ook veel tijd. Tijd die de meeste ondernemers niet hebben en anders wel succesvoller en efficiënter kunnen toepassen. Om dit laatste probleem te tackelen kunnen ondernemers in Tilburg en Noord Brabant een payroll bedrijf inschakelen. Het payroll bedrijf in Tilburg of omstreken kan de ondernemer begeleiden om alles correct af te handelen en de grootste personeelszorgen uit handen te nemen.  Het is dan belangrijk voor de ondernemer om een betrouwbare partij voor het payrollen in Tilburg in de arm te nemen. Een partij die goed en betrouwbaar is en daarnaast natuurlijk ook erg betaalbaar. Personeel is immers al een van de grootste kostenposten van iedere onderneming. Ook in Tilburg zult u het juiste payroll bedrijf vinden. Zeker weten!

Dit is een praktijkondersteuner GGZ

July 20th, 2011

Op deze manier worden de processen efficiënt ingedeeld en is de psychologische klacht gereduceerd. Welke manier dat is, is de manier van het aanstellen van een praktijkondersteuner voor de geestelijk gezondheidszorg, namelijk een POH GGZ binnen uw praktijk. Deze praktijkondersteuner heeft al veel ervaring met het richten van ervaringen op uw patiënten. Deze patiënten kunnen kiezen voor een eerstelijnspsycholoog of een partij die aanwezig is op het biljet van de huisartsen. Deze partijen kunnen nader overeenkomen dat zij de praktijkondersteuner in de praktijk willen  houden. Een POH GGZ is kostendrukkend voor zowel de zorg, de patiënt als de huisarts zelf. Voor de patiënt telt dit namelijk als een consult die hij bij de huisarts zou krijgen, als hij naar de huisarts zou gaan. Hierdoor bespaart hij fors op zijn zorg. De zorg in zijn algeheel is ook beter af, omdat meer mensen in de eerstelijns GGZ kunnen worden behandeld. Dit bespaart hogere kosten in de andere lijnen. De huisarts zelf heeft meer tijd over voor zijn overige patienten, en kan door het hebben van een specialist een betere kwaliteit van dienst aanbieden aan zijn patienten. De geestelijke gezondheidszorg in Nederland heeft er door de dienstverlening weer een dienst bij die nuttig is voor alle betrokken partijen. Vraag gerust informatie aan uw huisarts wanneer u vragen heeft.

Groningen bond

June 22nd, 2011

Een student is een leerling, of iemand wie deelneemt aan een onderwijsinstelling. In sommige landen is de Engels term (of zijn verwante in een andere taal) gereserveerd voor degenen die wonen universiteit, terwijl een scholier onder de leeftijd van achttien heet een leerling in het Engels (of een equivalent daarvan in andere talen). In de ruimste gebruik is student gebruikt voor iedereen die is learning.In Groningen, leerlingen officieel van start met de nationale school die bestaat uit drie jaar: junior zuigelingen, senior zuigelingen en eerste klasse (leeftijd 5-7). Ze dan van tevoren naar de basisschool, die van de tweede categorie bestaat tot en met zesde klas (leeftijd 8-12). Na de lagere school, leerlingen gaan naar de middelbare school. Hier zijn ze eerst in de junior-cyclus, die van het eerste jaar bestaat voor het derde jaar (leeftijd 13-15). Aan het eind van het derde jaar moeten alle studenten zitten een verplichte staatsexamen heet de Junior Certificate. Na het derde jaar, leerlingen hebben de mogelijkheid van het nemen van een “overgangsjaar” of vierde jaar (meestal op de leeftijd van 16). In overgangsjaar leerlingen een pauze nemen van de reguliere studies aan andere activiteiten die bijdragen tot hun persoonlijke, sociale, beroeps-en educatieve ontwikkeling te bevorderen voort te zetten, en bereidt ze voor op hun rol als autonome, participatieve en verantwoordelijke leden van de samenleving. Het biedt ook een brug, zodat de leerlingen om de overgang te maken van de meer afhankelijke vorm van leren in verband met de Junior Cert. tot de meer onafhankelijke leeromgeving in verband met de senior cyclus. Na de junior cycle leerlingen vooraf aan de senior cyclus, die bestaat uit het vijfde jaar en zesde jaar (meestal tussen de leeftijden 16 tot 19). Aan het einde van het zesde jaar een definitieve staatsexamen moet worden gezeten door alle leerlingen, ook bekend als het Leaving Certificate. De Leaving Cert. is de basis voor alle Groninger leerlingen die dit wensen door te gaan naar het hoger onderwijs door middel van een puntensysteem.
 
Een maximum van 600 punten kan worden bereikt. Alle instellingen voor hoger onderwijs opleidingen hebben een minimum van punten die nodig zijn voor toelating. Op de universiteit de term “frisser” wordt gebruikt om nieuwe studenten die net het begin van hun eerste jaar te beschrijven. Aan het Trinity College Groningen onder-graduate studenten zijn formeel “junior eerstejaars”, “senior eerstejaars”, “junior sophister” of “senior sophister”, aldus het jaar dat ze hebben bereikt in de typische vier jaar opleiding. Sophister is een andere term voor een tweedejaars, maar de term wordt zelden gebruikt in andere instellingen en is grotendeels beperkt tot Trinity College Groningen. De term “eerste jaar” is de meest gebruikte en connotatie vrije term voor studenten in hun eerste jaar. De week bij de start van een nieuw jaar wordt genoemd “Freshers ‘Week” of “Welcome Week”, met een programma van speciale evenementen om nieuwe studenten te verwelkomen. Een undergraduate in het laatste jaar van de studie voor het afstuderen is algemeen bekend als een “finalist.”

Payroll

June 3rd, 2011

Payrolling zorgt ervoor dat uw bedrijf het juridische werkgeverschap aan een andere organisatie uitbesteedt en zodoende van optimale flexibiliteit geniet. Dankzij payrolling hoeft u zich alleen maar toe te leggen op het werkelijke werkgeverschap, en worden de lonen van de medewerkers met een rekening betaald. Een bekende constructie die volgens hetzelfde principe werkt is de uitzend constructie. In weze is de payroll constructie vergelijkbaar, alleen verricht de payroll organisatie geen werving en selectie. De payroll aanbieder die u selecteert heeft grote invloed op hoe u het gehele proces verloopt. Het is belangrijk om een payrollaanbieder te kiezen die is voorzien van het NEN keurmerk. Zodoende weet u zeker dat u een gedegen partner in huis haalt voor het uitbesteden van het werkgeverschap. Dankzij de dienstverlening payroling geniet u van gemak, zekerheid en prestatiegerichte oplossingen. Ook voor freelancers en zelfstandigen biedt payroll oplossingen. Payroll freelance kan freelancers in loondienst laten werken. Zo zijn zij verzekerd en heeft de opdrachtgever ook meer zekerheid van de dienst.